KAYIP BONUSU

PORTBET, 'DEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT KAYIP BONUSU!

ÜYE OL

KURALLAR

  1. Spor Bahisleri ve Casino kayýplarýnýza bir hafta içerisinde discount uygulanýr. Haftalýk geri ödeme tutarlarý oyuncunun hesabýna nakit olarak eklenir ve herhangi bir çevirim yapýlmasý gerekmez.

  2. Kayýp discount (haftalýk geri ödeme) hesaplanmasý aþaðýdaki gibidir:

  3. 0 TL - 5.000 TL arasý kayýplara %10 geri ödeme, 5.001 TL - 20.000 TL arasý kayýplara %15 geri ödeme, 20.001 TL ve üzeri kayýplara %20 geri ödeme, Geri ödemelerin hesaplamalarý oyuncunun haftalýk kaybýna göre (Geçerli haftada, Pazartesi 00:01-Pazar 23:59 arasýndaki yapmýþ olduðu iþlemelere göre) yapýlmaktadýr. %5 yatýrým bonusu ve %25 ilk üyelik bonusu aldýðýnýz yatýrýmlarýnýz discount hesaplamasýna dahil deðildir. Örneðin; Pazartesi saat 00:01- Pazar 23:59 saatleri arasýnda kayýp 1000TL yatýrým yaptýnýz bu yatýrýma istinaden 100 TL bonus aldýnýz ve kaybettiniz; Pazartesi günü saat 10:00 ile 00:00 itibari ile baþvuru yapýlmasý durumunda haftalýk kayýp bonusunuz; 1000-100=900 %10'lýk dilimde olduðundan dolayý 90 TL olarak hesabýnýza yatýrýlacaktýr. Pazartesi günü belirtilen saatlerde talep gerçekleþtirilmelidir, talebini gerçekleþtirmeyenler haklarýný kaybeder.

  4. Genel karda olan oyuncular kayýp bonusu hakký elde edemez.

  5. PortBet, bu promosyonu istedigi zaman durdurma, iptal etme, kötüye kullanim durumunda bonusu ve bonustan elde edilen kazancý geri alma hakkini saklý tutar...

  6. Ayný IP adresini, ayni adres bilgilerini, ayni e-mail hesabýný, ayný telefon numaralarý vb gibi kiþisel bilgilerini paylasan kullanýcýlarýn sadece biri bu promosyondan faydalanabilecektir. Ayrýca ayni aile fertlerinden sadece biri bu bonustan faydalanabilir.

BAHÝS YAP